Å bygge en middelaldergård

Det har vært en langvarig byggeprosess. I første fase bygges det en årestue og smie. Seinere kommer det til en stavkirke, et fjøs og et uthus. Avdelingsleder ved regionmuseet, Frode Hansen, leder byggingen av årestuen og stavkirken i samarbeid med museumshåndverker Thor Larssen som selv står for en stor del av utførelsen. Byggearbeidene skjer i samarbeid med NTNU’s fag for «Tradisjonelt håndverk og teknisk bygningsvern» og gården fungerer som praktisk læringsarena for studentene. 

_95A6055-Edit.jpg

Årestuen er et stolpebygd bolighus med tradisjon tilbake til oldtidens norske byggeskikk. Huset vil bli kledd med torvtak og torvvegger slik skikken var i den nordligste delen av landet. Innvendig har huset moldbenker langs veggene og åpent ildsted på golvet.

Stavkirken bygges som en kopi av Haltdalen stavkirke. Kirken vil få navnet «Kong Øysteins kirke» ettersom kong Øystein beordret et slikt kirkebygg under sitt besøk på Trondenes i 1114. Gjennom detaljstudier av verktøyspor og de håndsverksteknikkene som er brukt i den originale kirken, vil byggearbeidet kunne utføres med tilsvarende verktøy og teknikker som ble benyttet i middelalderen. 

Formidlingen på Trondenes Middelaldergård skal skje med utgangspunkt i en rekke fortellinger med tema innenfor rikshistorie, lokalhistorie og forskjellige samfunnsforhold som forholdet mellom konge og kirke, hverdagsliv, materiell kultur osv. Det meste av formidlingen vil skje gjennom rollefigurer, rollespill og interaktiv deltakelse. 

Målet er at anlegget skal oppleves som en levende middelaldergård både for lokalbefolkning og tilreisende uansett bakgrunn og alder. For skolebarn vil gården bli et levende klasserom. For offentlige aktører, bedrifter og andre grupper vil gårdsanlegget være en unik ramme rundt ethvert arrangement.

 

Mesteparten av materialer og bygningsdeler til årestuen og stavkirken produseres ved regionmuseet i Sjøvegan før bygningene oppføres på Trondenes. Arbeidet med å reise årestuen på tunet er godt i gang. I august 2018 starter konstruksjonen av torvveggen som skal dekke alle sider av huset. 

Trondenes Middelaldergård bygges med tilskudd fra Kulturdepartementet, Troms fylkeskommune og Tusenårskomiteen for Harstad kommune. Prosjektet administreres av Trondenes Historiske Senter. Prosjektleder er Ove Magnus Bore ved Museumshjelpen AS.